Back

ⓘ Najmabad, Alborz. Najmabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tiong-iong Koān Najmabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2011 nî phó͘-cha ê sî- ..
Najmabad (Alborz)
                                     

ⓘ Najmabad (Alborz)

Najmabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tiong-iong Koān Najmabad Hiong ê chng-thâu. Tī 2011 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.757 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 939 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Najmabad Hiong Pho - su - gí: دهستان نجم آباد sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tiong - iong Koān ê chi t ê hiong dehestan Tī 2006
  • Pho - su - gí: گل دره sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tiong - iong Koān Najmabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: قبچاق sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tiong - iong Koān Najmabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: دولتاباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tiong - iong Koān Najmabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: خسرواباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tiong - iong Koān Najmabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: محمداباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tiong - iong Koān Najmabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • نصرت اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tiong - iong Koān Najmabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: فتح اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tiong - iong Koān Najmabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: خرم اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tiong - iong Koān Najmabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: شيخ حسن sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Alborz Séng Nazarabad Kūn Tiong - iong Koān Najmabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn

Users also searched:

...