Back

ⓘ Mazraeh-ye Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Khorrambid Kūn Tiong-iong Koān Khorrami Hiong ê chng-thâu. ..
                                     

ⓘ Mazraeh-ye Mohammadabad

Mazraeh-ye Mohammadabad sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Fars Séng Khorrambid Kūn Tiong-iong Koān Khorrami Hiong ê chng-thâu.

                                     
  • Mazraeh - ye Asadollah Zary Pho - su - gí: مزرعه اسداله زارع sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Marvdasht Kūn Tiong - iong Koān Mohammadabad Hiong
  • Mazraeh - ye Ostad Reza Pho - su - gí: مزرعه استادرضا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Yazd Séng Taft Kūn Tiong - iong Koān Mohammadabad Hiong ê chng - thâu
  • Mazraeh - ye Kalikhani Pho - su - gí: مزرعه كلي خاني sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Marvdasht Kūn Tiong - iong Koān Mohammadabad Hiong ê chng - thâu
  • Mazraeh - ye Hajji Mohammad Ali Pho - su - gí: مزرعه حاجي محمدعلي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Yazd Séng Mehriz Kūn Tiong - iong Koān Mohammadabad
  • Mazraeh - ye Qobad Amarari Pho - su - gí: مزرعه قبادعمراني sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kerman Séng Anbarabad Kūn Tiong - iong Koān Mohammadabad Hiong
  • Mazraeh - ye Tarvij Gandam Pho - su - gí: مزرعه ترويج گندم sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Marvdasht Kūn Tiong - iong Koān Mohammadabad Hiong

Users also searched:

...