Back

ⓘ Bagh-e Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Deyr Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ..
Bagh-e Ali
                                     

ⓘ Bagh-e Ali

Bagh-e Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Bushehr Séng Deyr Kūn Tiong-iong Koān Howmeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 13 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Bagh - e Maqsud Ali Pho - su - gí: باغ مقصودعلي علياوسفلي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Isfahan Séng Semirom Kūn Tiong - iong Koān Hana Hiong ê chng - thâu
  • Bagh - e Mohammad Ali Pho - su - gí: باغ محمدعلي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Lordegan Kūn Falard Koān Poshtkuh Hiong
  • Ali Akbar Pho - su - gí: علي اكبر sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Khuzestan Séng Bagh - e Malek Kūn Meydavud Koān Meydavud Hiong ê chng - thâu. Iran ê
  • Ali Mohammad Pho - su - gí: علي محمد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Khuzestan Séng Bagh - e Malek Kūn Tiong - iong Koān Rud Zard Hiong ê chng - thâu. Iran
  • Seyyed Ali Mohammad Pho - su - gí: سيدعلي محمد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Khuzestan Séng Bagh - e Malek Kūn Tiong - iong Koān Rud Zard Hiong ê chng - thâu

Users also searched:

...