Back

ⓘ Aqqala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Aqqala Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 35.116 ê lâ ..
Aqqala
                                     

ⓘ Aqqala

Aqqala sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Aqqala Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 35.116 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5.811 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Pho - su - gí: محمدابادبالا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn Voshmgir Koān Mazraeh - ye Shomali Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Pho - su - gí: تپه ظهوريان sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn Tiong - iong Koān Sheykh Musa Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê
  • Pho - su - gí: اسلام ابادپايين sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn Voshmgir Koān Mazraeh - ye Shomali Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • شيخ اباديلمه ساليان sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn Voshmgir Koān Mazraeh - ye Shomali Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • قاسم اباد يلمه ساليان sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn Voshmgir Koān Mazraeh - ye Shomali Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • سدگرگان و اتحاد 3 sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn Voshmgir Koān Mazraeh - ye Shomali Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Pho - su - gí: گوك تپه شماره دو sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Aqqala Kūn Voshmgir Koān Mazraeh - ye Shomali Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha

Users also searched:

...