Back

ⓘ Azadshahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 43.76 ..
Azadshahr
                                     

ⓘ Azadshahr

Azadshahr sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 43.760 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 10.944 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Pho - su - gí: ابه گلها sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Tiong - iong Koān Nezamabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê
  • صاتلق باي زيتونلي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Tiong - iong Koān Nezamabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê
  • كشت وصنعت گل چشمه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Tiong - iong Koān Nezamabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê
  • Neginshahr Pho - su - gí: sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Cheshmeh Saran Koān ê chng - thâu. Tī 2016 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Pho - su - gí: نراب sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Cheshmeh Saran Koān Cheshmeh Saran Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Pho - su - gí: ممي اقچلي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Tiong - iong Koān Nezamabad Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê
  • Pho - su - gí: رحيم اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Cheshmeh Saran Koān Cheshmeh Saran Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Pho - su - gí: رودبار sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Cheshmeh Saran Koān Cheshmeh Saran Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha

Users also searched:

...