Back

ⓘ Galikash sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23.394 ..
Galikash
                                     

ⓘ Galikash

Galikash sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 23.394 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4.829 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Pho - su - gí: محمود اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong - iong Koān Yanqaq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: گيلان تپه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Galikash Kūn Loveh Koān Qaravolan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • مزرعه حاجي ميلاني sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Galikash Kūn Loveh Koān Qaravolan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: قنات حاجي تاجي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Galikash Kūn Loveh Koān Qaravolan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • احمدكسرائي شماره يك sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong - iong Koān Yanqaq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • احمدكسرائي شماره دو sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong - iong Koān Yanqaq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Loveh Pho - su - gí: لوه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Galikash Kūn Loveh Koān Qaravolan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: تراجيق sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Galikash Kūn Loveh Koān Qaravolan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: ينقاق sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong - iong Koān Yanqaq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn
  • Pho - su - gí: كيارام sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Galikash Kūn Tiong - iong Koān Nilkuh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn

Users also searched:

...