Back

ⓘ Kalaleh, Golestan. Kalaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Kalaleh Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê ch ..
Kalaleh (Golestan)
                                     

ⓘ Kalaleh (Golestan)

Kalaleh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Kalaleh Kūn Tiong-iong Koān ê chng-thâu. Tī 2016 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 36.176 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6.446 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Pho - su - gí: چيشت خوجه لر sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Kalaleh Kūn Pishkamar Koān Zavkuh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Qerqiz Pho - su - gí: قرقيز sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Kalaleh Kūn Tiong - iong Koān Kongor Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Tamak Pho - su - gí: توتلي تمك sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Kalaleh Kūn Pishkamar Koān Zavkuh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Qareh Jeh Pho - su - gí: قره جه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Kalaleh Kūn Tiong - iong Koān Tamran Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Pho - su - gí: روستائ انقلاب sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Kalaleh Kūn Tiong - iong Koān Kongor Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Pho - su - gí: روستاي بلال sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Kalaleh Kūn Tiong - iong Koān Kongor Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Pho - su - gí: مزرعه گرائيلي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Kalaleh Kūn Tiong - iong Koān Kongor Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Pho - su - gí: روستاي ثاراله sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Kalaleh Kūn Tiong - iong Koān Kongor Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Pho - su - gí: روستاي چمران sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Kalaleh Kūn Tiong - iong Koān Kongor Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Pho - su - gí: روستاي عاشورا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Kalaleh Kūn Tiong - iong Koān Kongor Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha

Users also searched:

...