Back

ⓘ Qoroq, Golestan. Qoroq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Gorgan Kūn Baharan Koān Qoroq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit- ..
Qoroq (Golestan)
                                     

ⓘ Qoroq (Golestan)

Qoroq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Golestan Séng Gorgan Kūn Baharan Koān Qoroq Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 6.651 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.674 hō͘ jîn-ke.

                                     
 • Qoroq Hiong Pho - su - gí: دهستان قرق sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Gorgan Kūn Baharan Koān ê chi t ê hiong dehestan Tī 2006 nî phó - cha
 • Pho - su - gí: قلي اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Gorgan Kūn Baharan Koān Qoroq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
 • Pho - su - gí: تقي اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Gorgan Kūn Baharan Koān Qoroq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
 • Pho - su - gí: تيموراباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Gorgan Kūn Baharan Koān Qoroq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
 • Pho - su - gí: جعفراباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Gorgan Kūn Baharan Koān Qoroq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
 • Pho - su - gí: جهان تيغ sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Gorgan Kūn Baharan Koān Qoroq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
 • جهان ابادسفلي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Gorgan Kūn Baharan Koān Qoroq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
 • جهان ابادعليا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Gorgan Kūn Baharan Koān Qoroq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
 • Pho - su - gí: بلوچ آباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Gorgan Kūn Baharan Koān Qoroq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
 • Pho - su - gí: گناره sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Gorgan Kūn Baharan Koān Qoroq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
 • Pho - su - gí: والش اباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Gorgan Kūn Baharan Koān Qoroq Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê

Users also searched:

...