Back

ⓘ Deh Cheshmeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Farsan Kūn Tiong-iong Koān Mizdej-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-c ..
Deh Cheshmeh
                                     

ⓘ Deh Cheshmeh

Deh Cheshmeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Farsan Kūn Tiong-iong Koān Mizdej-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.699 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 989 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Haft Cheshmeh Pho - su - gí: هفتچشمه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ilam Séng Ilam Kūn Tiong - iong Koān Deh Pain Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Now Deh Garrison Pho - su - gí: پادگان نظامي نوده sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Cheshmeh Saran Koān Khormarud - e Jonubi
  • Deh Molla Pho - su - gí: ده ملا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Markazi Séng Khomeyn Kūn Kamareh Koān Chahar Cheshmeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
  • Now Deh Khanduz Pho - su - gí: sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Golestan Séng Azadshahr Kūn Cheshmeh Saran Koān ê chng - thâu. Tī 2016 nî phó - cha ê
  • Sorkheh Deh Pho - su - gí: سرخه ده sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kermanshah Séng Harsin Kūn Tiong - iong Koān Cheshmeh Kabud Hiong ê chng - thâu. Tī

Users also searched:

...