Back

ⓘ Mazraeh-ye Mohammad Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kuhrang Kūn Tiong-iong Koān Dasht-e Zarrin Hiong ê chng-thâu. ..
                                     

ⓘ Mazraeh-ye Mohammad Ali

Mazraeh-ye Mohammad Ali sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kuhrang Kūn Tiong-iong Koān Dasht-e Zarrin Hiong ê chng-thâu.

                                     
  • Mazraeh - ye Mohammad Ali Gerashi Pho - su - gí: مزرعه محمدعلي گراشي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Larestan Kūn Tiong - iong Koān Howmeh Hiong
  • Mazraeh - ye Mohammad Ali Amiqi Pho - su - gí: مزرعه محمدعلي عميقي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Yazd Séng Abarkuh Kūn Tiong - iong Koān Faragheh Hiong
  • Mazraeh - ye Mohammad Ali Kusha Pho - su - gí: مزرعه محمدعلي كوشا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Semnan Séng Damghan Kūn Tiong - iong Koān Rudbar Hiong
  • Mazraeh - ye Mohammad Ali Zafarabadi Pho - su - gí: مزرعه محمدعلي ظفرابادي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Shiraz Kūn Tiong - iong Koān Bid
  • Mazraeh - ye Mohammad Ali Asgari Pho - su - gí: مزرعه محمدعلي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Fars Séng Qir kap Karzin Kūn Tiong - iong Koān Fathabad
  • Mazraeh - ye Hajji Mohammad Ali Pho - su - gí: مزرعه حاجي محمدعلي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Yazd Séng Mehriz Kūn Tiong - iong Koān Mohammadabad
  • Mazraeh - ye Mirza Mohammad Ali Pho - su - gí: مزرعه ميرزامحمدعلي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Yazd Séng Taft Kūn Tiong - iong Koān Dehshir Hiong ê

Users also searched:

...