Back

ⓘ Hesar Kharvan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Alborz Kūn Mohammadiyeh Koān Hesar Khorvan Hiong ê chng-thâu. Tī 2011 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chi ..
Hesar Kharvan
                                     

ⓘ Hesar Kharvan

Hesar Kharvan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Qazvin Séng Alborz Kūn Mohammadiyeh Koān Hesar Khorvan Hiong ê chng-thâu. Tī 2011 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 4.036 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.156 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Hesar Khorvan Hiong Pho - su - gí: دهستان حصارخروان sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Qazvin Séng Alborz Kūn Mohammadiyeh Koān ê chi t ê hiong dehestan Tī
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Qazvin Séng Alborz Kūn Mohammadiyeh Koān Hesar Kharvan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Qazvin Séng Alborz Kūn Mohammadiyeh Koān Hesar Kharvan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Qazvin Séng Alborz Kūn Mohammadiyeh Koān Hesar Kharvan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū

Users also searched:

...