Back

ⓘ Asiab Darreh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudsar Kūn Rahimabad Koān Eshkevar-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit- ..
Asiab Darreh
                                     

ⓘ Asiab Darreh

Asiab Darreh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudsar Kūn Rahimabad Koān Eshkevar-e Sofla Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 27 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 11 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Darreh Asiab - e Rashid Pho - su - gí: دره اسياب رشيد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kermanshah Séng Salas - e Babajani Kūn Ozgoleh Koān Ozgoleh Hiong
  • Kohgiluyeh kap Boyer - Ahmad Séng Bahmai Kūn Bahmai - ye Garmsiri Koān Sar Asiab - e Yusefi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu

Users also searched:

...