Back

ⓘ Darreh Dasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Rahmatabad kap Blukat Koān Dasht-e Veyl Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chū ..
Darreh Dasht
                                     

ⓘ Darreh Dasht

Darreh Dasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rudbar Kūn Rahmatabad kap Blukat Koān Dasht-e Veyl Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Qarah Darreh - ye Aziz Rostam Pho - su - gí: قشلاق قره دره عزيزرستم sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān Qeshlaq - e
  • Qarah Darreh - ye Hajji Alish Pho - su - gí: قشلاق قره دره حاجي عليش sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān
  • Darreh Kalgah - e Pereshkaft Pho - su - gí: دره كلگه پراشكفت sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kohgiluyeh kap Boyer - Ahmad Séng Boyer - Ahmad Kūn Tiong - iong
  • Darreh - ye Junak Pho - su - gí: اب دره جونك sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Kohgiluyeh kap Boyer - Ahmad Séng Boyer - Ahmad Kūn Tiong - iong Koān Dasht - e
  • Darreh - ye Pir Pho - su - gí: دره پير sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Chaharmahal kap Bakhtiari Séng Kuhrang Kūn Tiong - iong Koān Dasht - e Zarrin Hiong
  • Owch Darreh - ye Moghanlu Ogham Ali Pho - su - gí: اوچ دره مغانلواغامعلي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān
  • Darreh - ye Asam Khan Tahraj Pho - su - gí: قشلاق قره دره اسمخان تهراج sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān
  • Darreh - ye Asam Khan Kishi Pho - su - gí: قشلاق قره دره اسمخان خان كيشي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht
  • Qeshlaq - e Qarah Darreh - ye Asam Khan Azadkhan Pho - su - gí: قشلاق قره دره اسم خان ازادخان sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Bileh Savar
  • Qeshlaq - e Qarah Darreh - ye Kahel Qeshlaq Farasat Pho - su - gí: قشلاق قره دره كهل قشلاق فرصت sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Bileh Savar

Users also searched:

...