Back

ⓘ Lakan, Gilan. Lakan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong-iong Koān Lakan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê ch ..
Lakan (Gilan)
                                     

ⓘ Lakan (Gilan)

Lakan sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong-iong Koān Lakan Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 5.314 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 1.463 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Lakan Institute Pho - su - gí: انستيتوتكنولژي لاكان sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong - iong Koān Lakan Hiong ê chng - thâu. Tī
  • Lakan Hiong Pho - su - gí: دهستان لاكان sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong - iong Koān ê chi t ê hiong dehestan Tī 2006 nî phó - cha
  • Pho - su - gí: كسار sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong - iong Koān Lakan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Pho - su - gí: ويشكاماتير sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong - iong Koān Lakan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Pho - su - gí: سقالكسار sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong - iong Koān Lakan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Pho - su - gí: كيسارورزل sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong - iong Koān Lakan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Pho - su - gí: رواجير sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong - iong Koān Lakan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Pho - su - gí: تخسم sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong - iong Koān Lakan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Pho - su - gí: طالشان sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong - iong Koān Lakan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê
  • Pho - su - gí: اسكده sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rasht Kūn Tiong - iong Koān Lakan Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê

Users also searched:

...