Back

ⓘ Su Sara, Gilan. Su Sara sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Tiong-iong Koān Khara Rud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, ..
Su Sara (Gilan)
                                     

ⓘ Su Sara (Gilan)

Su Sara sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Tiong-iong Koān Khara Rud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 14 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 5 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Digeh Sara Pho - su - gí: ديگه سرا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Talesh Kūn Asalem Koān Khaleh Sara Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Bura Sara Pho - su - gí: بوراسرا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān Khotbeh Sara Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Getge Sara Pho - su - gí: گتگسرا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Talesh Kūn Asalem Koān Khaleh Sara Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Safar Sara Pho - su - gí: صفرسرا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Langarud Kūn Kumeleh Koān Moridan Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Census
  • Chamalk Sara Pho - su - gí: چملك سرا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Rudsar Kūn Chaboksar Koān Owshiyan Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu
  • Haram Sara Pho - su - gí: حرمسرا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Amlash Kūn Rankuh Koān Shabkhus Lat Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu
  • Khotbeh Sara Hiong Pho - su - gí: دهستان خطبه سرا sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Talesh Kūn Kargan Rud Koān ê chi t ê hiong dehestan Tī 2006
  • Gurab Pho - su - gí: گوراب sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Sowme eh Sara Kūn Tulem Koān Tulem Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn

Users also searched:

...