Back

ⓘ Tui Dasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Tiong-iong Koān Khara Rud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-t ..
Tui Dasht
                                     

ⓘ Tui Dasht

Tui Dasht sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Siahkal Kūn Tiong-iong Koān Khara Rud Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Tui Pho - su - gí: تويي sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Sai Azerbaijan Séng Urmia Kūn Silvaneh Koān Dasht Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê

Users also searched:

...