Back

ⓘ Ziabar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Sowmeeh Sara Kūn Tiong-iong Koān Ziabar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-th ..
Ziabar
                                     

ⓘ Ziabar

Ziabar sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Gilan Séng Sowmeeh Sara Kūn Tiong-iong Koān Ziabar Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 3.388 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 970 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Sowme eh Sara Kūn Tiong - iong Koān Ziabar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 349
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Sowme eh Sara Kūn Tiong - iong Koān Ziabar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 169
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Sowme eh Sara Kūn Tiong - iong Koān Ziabar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 419
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Sowme eh Sara Kūn Tiong - iong Koān Ziabar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 159
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Sowme eh Sara Kūn Tiong - iong Koān Ziabar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 100
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Sowme eh Sara Kūn Tiong - iong Koān Ziabar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 41
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Sowme eh Sara Kūn Tiong - iong Koān Ziabar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 54
  • tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Sowme eh Sara Kūn Tiong - iong Koān Ziabar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 127

Users also searched:

...