Back

ⓘ Afshar-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Kowsar Kūn Firuz Koān Sanjabad-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit- ..
Afshar-e Olya
                                     

ⓘ Afshar-e Olya

Afshar-e Olya sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Kowsar Kūn Firuz Koān Sanjabad-e Jonubi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 28 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 8 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Choqluy - e Olya Pho - su - gí: چقلوي عليا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Zanjan Séng Khodabandeh Kūn Afshar Koān Qeshlaqat - e Afshar Hiong ê chng - thâu
  • Qazoqluy - e Olya Pho - su - gí: قازقلوي عليا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Zanjan Séng Khodabandeh Kūn Afshar Koān Qareh Poshtelu - e Pain Hiong ê
  • Quyjuq - e Olya Pho - su - gí: قويجوق عليا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Zanjan Séng Khodabandeh Kūn Afshar Koān Golabar Hiong ê chng - thâu. Tī 2006

Users also searched:

...