Back

ⓘ Gol Qeshlaq, Ardabil. Gol Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Kowsar Kūn Tiong-iong Koān Sanjabad-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî ..
Gol Qeshlaq (Ardabil)
                                     

ⓘ Gol Qeshlaq (Ardabil)

Gol Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Kowsar Kūn Tiong-iong Koān Sanjabad-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 15 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Qeshlaq - e Hajji Gol Aqa Pho - su - gí: قشلاق حاجي گل اقا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān Qeshlaq - e
  • Qeshlaq - e Shah Khanem Gol Aqa Pho - su - gí: قشلاق شاه خانم گل اقا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān
  • Qeshlaq - e Hajj Heydar Gol Ahmad Pho - su - gí: قشلاق حاج حيدرگل احمد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān

Users also searched:

...