Back

ⓘ Haram, Iran. Haram sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Meshgin Shahr Kūn Moradlu Koān Yaft Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit ..
Haram (Iran)
                                     

ⓘ Haram (Iran)

Haram sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Meshgin Shahr Kūn Moradlu Koān Yaft Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 29 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 7 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Haram Sara Pho - su - gí: حرمسرا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Gilan Séng Amlash Kūn Rankuh Koān Shabkhus Lat Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu
  • Haram Rud - e Sofla Hiong Pho - su - gí: دهستان حرم رودسفلي sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān ê chi t ê hiong dehestan Tī
  • Haram Rud - e Olya Hiong Pho - su - gí: دهستان حرم رودعليا sī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Tiong - iong Koān ê chi t ê hiong dehestan
  • گلدره عليا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Tiong - iong Koān Haram Rud - e Olya Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Chit - ê chū - lo h
  • Ahmadabad Pho - su - gí: احمداباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Tiong - iong Koān Haram Rud - e Olya Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
  • Pho - su - gí: شهرك صنعتي ملاير sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Tiong - iong Koān Haram Rud - e Olya Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
  • Iraneh Pho - su - gí: ايرانه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Haram Rud - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha
  • Malicheh Pho - su - gí: ماليچه sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Haram Rud - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
  • Eskanan Pho - su - gí: اسكنان sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Haram Rud - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî
  • Belartu Pho - su - gí: بلرتو sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Hamadan Séng Malayer Kūn Samen Koān Haram Rud - e Sofla Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha

Users also searched:

...