Back

ⓘ Mohammadlu, Ardabil. Mohammadlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Meshgin Shahr Kūn Arshaq Koān Arshaq-e Markazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî ..
Mohammadlu (Ardabil)
                                     

ⓘ Mohammadlu (Ardabil)

Mohammadlu sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Meshgin Shahr Kūn Arshaq Koān Arshaq-e Markazi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 19 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Seyyed Mohammadlu Pho - su - gí: سيدمحمدلو sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Germi Kūn Anguti Koān Angut - e Gharbi Hiong ê chng - thâu. Tī
  • Khan Mohammadlu Pho - su - gí: خان محمدلو sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Germi Kūn Anguti Koān Angut - e Sharqi Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
  • Sheykh Mohammadlu Pho - su - gí: شيخ محمدلو sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Meshgin Shahr Kūn Moradlu Koān Arshaq - e Gharbi Hiong ê chng - thâu
  • Ali Mohammadlu Pho - su - gí: علي محمدلو sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Germi Kūn Anguti Koān Pain Barzand Hiong ê chng - thâu. Tī 2006
  • Gechi Qeshlaq Hajj Mohammadlu Pho - su - gí: گچي قشلاق حاج محمدلو sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Germi Kūn Anguti Koān Angut - e Gharbi

Users also searched:

...