Back

ⓘ Qeshlaq, Ardabil. Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Germi Kūn Tiong-iong Koān Ojarud-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê ..
Qeshlaq (Ardabil)
                                     

ⓘ Qeshlaq (Ardabil)

Qeshlaq sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Germi Kūn Tiong-iong Koān Ojarud-e Gharbi Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 20 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 6 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • Qeshlaq - e Owch Darreh Abbas Pho - su - gí: قشلاق اوچ دره عباس sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān Qeshlaq - e
  • Qeshlaq - e Hajji Hashem Nasarat Pho - su - gí: قشلاق حاجي هاشم نصرت sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān
  • Qeshlaq - e Hajji Gol Aqa Pho - su - gí: قشلاق حاجي گل اقا sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān Qeshlaq - e
  • رضااباد sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān Qeshlaq - e Jonubi Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Chit - ê
  • ايده لو sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān Qeshlaq - e Jonubi Hiong ê chng - thâu. Iran ê chng - thâu Chit - ê
  • Qeshlaq - e Qarah Darreh - ye Kahel Qeshlaq Farasat Pho - su - gí: قشلاق قره دره كهل قشلاق فرصت sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Bileh Savar
  • Qeshlaq - e Ali Akbar Hamid Khan Pho - su - gí: قشلاق علي اكبرحميدخان sī chi t ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Bileh Savar Kūn Qeshlaq Dasht Koān

Users also searched:

...