Back

ⓘ Sardabeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Ardabil Kūn Tiong-iong Koān Sardabeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-t ..
Sardabeh
                                     

ⓘ Sardabeh

Sardabeh sī chi̍t ê tī Iran Islam Kiōng-hô-kok Ardabil Séng Ardabil Kūn Tiong-iong Koān Sardabeh Hiong ê chng-thâu. Tī 2006 nî phó͘-cha ê sî-chūn, chit-ê chng-thâu ū 11 ê lâng tòa, chóng-kiōng ū 4 hō͘ jîn-ke.

                                     
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Ardabil Kūn Tiong - iong Koān Sardabeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 603
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Ardabil Kūn Tiong - iong Koān Sardabeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 196
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Ardabil Kūn Tiong - iong Koān Sardabeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 250
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Ardabil Kūn Tiong - iong Koān Sardabeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 403
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Ardabil Kūn Tiong - iong Koān Sardabeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 877
  • ê tī Iran Islam Kiōng - hô - kok Ardabil Séng Ardabil Kūn Tiong - iong Koān Sardabeh Hiong ê chng - thâu. Tī 2006 nî phó - cha ê sî - chūn, chit - ê chng - thâu ū 796

Users also searched:

...