Back

ⓘ Goe̍h - Goe̍h ..
                                               

Goe̍h

khu-pia̍t: Go̍eh-niû sī Tē-kiû î-it ê oē-chheⁿ. Goe̍h sī le̍k-hoat lāi-té 1 chióng kè-sǹg sî-kan ê tan-ūi, iok-liōng sī Goe̍h-niû ê bó͘-mih khoán chiu-kî, pí-lūn kóng se̍h Tē-kiû 1 lìn kú. Pêng-sò͘ siāng chia̍p ēng--ê sī goe̍h-siòng ê chiu-kî, tāi-iok-á ~29.53 kang. Ùi ó͘ --chhut-lâi ê siàu-ki lâi kā khoàⁿ, jîn-lūi tī kū-chio̍h-khì sî-tāi tō ē-hiáu ēng goe̍h lâi sǹg sî-kan.

                                     

ⓘ Goe̍h

  • 2 goe h 9 ji t, iā sī kóng 2 goe h 9 hō, chiàu Gregorius Le k - hoat lâi - kóng sī 2 goe h ê tē 9 ji t, koh sī 1 tang ê tē 40 ji t.
  • 2 goe h 21 ji t, iā sī kóng 2 goe h 21 hō, chiàu Gregorius Le k - hoat lâi - kóng sī 2 goe h ê tē 21 ji t, koh sī 1 tang ê tē 52 ji t. 1933 nî Nina Simone
  • 2 goe h 23 ji t, iā sī kóng 2 goe h 23 hō, chiàu Gregorius Le k - hoat lâi - kóng sī 2 goe h ê tē 23 ji t, koh sī 1 tang ê tē 54 ji t. 1417 nî Kàu - hông Paulus
  • 2 goe h 26 ji t, iā sī kóng 2 goe h 26 hō, chiàu Gregorius Le k - hoat lâi - kóng sī 2 goe h ê tē 26 ji t, koh sī 1 tang ê tē 57 ji t.
  • 2 goe h 8 ji t, iā sī kóng 2 goe h 8 hō, chiàu Gregorius Le k - hoat lâi - kóng sī 2 goe h ê tē 8 ji t, koh sī 1 tang ê tē 39 ji t.
  • 2 goe h 6 ji t, iā sī kóng 2 goe h 6 hō, chiàu Gregorius Le k - hoat lâi - kóng sī 2 goe h ê tē 6 ji t, koh sī 1 tang ê tē 37 ji t.
  • 2 goe h 18 ji t, iā sī kóng 2 goe h 18 hō, chiàu Gregorius Le k - hoat lâi - kóng sī 2 goe h ê tē 18 ji t, koh sī 1 tang ê tē 49 ji t. 1374 nî khó - lêng
  • 1 goe h 11 ji t, iā sī kóng 1 goe h 11 hō, chiàu Gregorius Le k - hoat lâi - kóng sī 1 goe h ê tē 11 ji t, mā sī 1 tang ê tē 11 ji t. 1973 nî Hukatu Eri
  • 2 goe h 24 ji t, iā sī kóng 2 goe h 24 hō, chiàu Gregorius Le k - hoat lâi - kóng sī 2 goe h ê tē 24 ji t, koh sī 1 tang ê tē 55 ji t. 1103 nî Toba Thian - hông

Users also searched:

...